Kaupan ehdot

Omistaja/myyjä/varaustenhallinta

Hongatar
Pyörönmaantie, 37630 Valkeakoski
+358 50 5438423
rananna@gmail.com
Y-tunnus: 3012265-8

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Hongattaren Internet-palveluissa. Lisäksi asiakas sitoutuu noudattamaan mahdollisia vuokraamaansa kohdetta koskevia erityisehtoja.

Tilaaminen

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.

 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.

 • Sovellamme majoituskohteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat voivat olla riippuvaisia ajankohdasta ja voivat vaihdella kuukausittain, viikoittain ja päivittäin.

 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.

 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

 • Hongatar ei luoduta asiakastietoja kolmansille osapuolille, ellei laissa toisin määrätä. Hongatar voi käyttää asiakastietoja omaan markkinoitiinsa.

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".

Varaaminen

Asiakas voi varata kohteen johku.com verkkokaupassa, sähköpostilla tai tarvittaessa puhelimitse. Varauksen tekijältä vaaditaan vähintään koko nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.

 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Visma Pay. Visma Pay näkyy maksun saajana korttilaskulla ja se välittää maksun kauppiaalle.

 • Hongatar ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Hongattareen tilanteen korjaamiseksi.

 • Hongatar ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.

 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Hongatar on saanut tiedon peruutuksesta. Peruutukset on aina tehtävä kirjallisesti sähköpostilla.

 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.

 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 30 vrk, mutta vähintään 7 vrk, peritään 50% kohteen vuokrahinnasta.

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 7 vrk, peritään koko vuokrahinta.

  • Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

  • Peruutuksista veloitetaan aina toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on 10€ (sis. alv. 24%).

 • Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää seuraavin ehdoin:

  • Siirto voidaan tehdä vain kerran. Ole aina ajoissa ennen varaustasi yhteydessä, mikäli et ole terve ja varausta pitäisi siirtää.

  • Siirrossa ei ole mahdollista vaihtaa kohdetta.

  • Siirron tulee tulee tapahtua viimeistään 3 vrk ennen alkuperäisen varauksen alkua.

  • Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

 • Ukkosen uhatessa otamme asiakkaaseen yhteyttä ja käsittelemme tilanteen asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti

Hongattaren oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Hongatar irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.

 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.

 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Avaimet

 • Maksuvahvistuksessa asiakkaalle toimitetaan ohjeet avaimesta ja sen noudosta avainkaapista. Kaikki avaimet palautetaan aina avainkaappiin ja se lukitaan lopuksi. Kaksi tuntia ennen varauksen alkua tulee sähköpostiviesti, jossa tulee lisäohjeita paikalle saapumiseen.

 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta omistajalla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti kuitenkin vähintään 50 euroa.

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa

 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.

 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.

 • Asiakas huolehtii kohteen siisteydestä sekä jätteiden poiskuljetuksesta vuokra-aikana ja sen päätyttyä. Alueella noudatetaan roskattoman retkeilyn periaatetta, eli kaikki asikaan tuomat roskat pitää viedä mennessään.

 • Asiakas on vastuussa kohteen loppusiivouksesta varauksen päättyessä.

 • Mikäli asiakas on jättänyt kohteen siivoamatta, laskuttaa Hongatar kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti. Siivoustyö 50eur/h, aina kuitenkin vähintään 50e.

 • Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.

 • Lemmikkieläimet ovat sallittuja

  • Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.

  • Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Erityisesti alueella pesiville linnuille on annettava pesimärauha.

  • Lemmikkieläimet eivät saa koskaan olla puumajoitteessa, vaan niiden yöpymiseen on lemmikeille tarkoitettu laavu ja sen edustalla oleva aidattu alue.

  • Lemmikkieläinten omistajien tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen siisteyteen. Majoituskohde tarkistetaan aina lemmikkieläimen jälkeen ja tarvittaessa siivotaan Hongattaren toimesta. Siivoushinnasto 50e/h, aina vähintään 50e. Lemmikkien ulosteet on vietävä lapiolla alueelta löytyvään kompostiin ilman kakkapusseja.

  • Lemmikkieläimen omistajan tulee noudattaa myös mahdollista erikseen annettua tarkentavaa ohjeistusta.

 • Vuokrakalustoa koskevat erityisehdot

  • Asiakkaan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Vuokralleottaja sitoutuu tekemään turvallisuustarkastuksen vuokra-aikana. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta, eikä vuokrata edelleen. Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa. Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan.

  • Vesiretkeilykaluston (esim. soutuveneet) osalta, asiakas vakuuttaa olevansa uintititaitoinen sekä omaavansa aiempaa kokemusta kyseisen välineen käytöstä. 

  • Asiakkaan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokra-ajan päätyttyä sovittuun paikkaan puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Veneen puhdistukseen löytyy varastosta sieni ja ämpäreitä.

  • Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä lmenevistä vioista vuokralleantajalle välittömästi.

  • Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokralleantaja ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan työn keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.

.

 

 

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Hongattarelle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

 • Kauppias ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.

 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.

 • Kauppias pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

 • Jos asiakas ja kauppias eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen

 • Sitova sopimus kaupasta tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).

 • Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Kaupan peruutus ja palauttaminen

 • Tuotteilla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus.

 • Palautusoikeus on voimassa vain, jos tuote on alkuperäistä vastaavassa kunnossa.

 • Myös mahdollisen tuotepakkauksen on oltava myyntikelpoinen.

 • Ole yhteydessä myyntiin tarkempien palautusohjeiden saamiseksi.

 • Palautusoikeus ei koske kaiverrettuja eikä muita yksilöllisiä tuotteita, majoituspalveluja, ravintolapalveluja tai muita tietyksi ajankohdaksi sovittuja vapaa-ajan palveluja.

Tuotetakuu

 • Noudatamme valmistajan tai maahantuojan määrittelemiä takuuehtoja.

Toimitus

 • Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Voit katsoa toimituskulut valittuasi ostoskorin maksu- ja toimitustavan.

Hongattaren järjestyssäännöt, joihin kaikki alueella olevat sitoutuvat

Saapuminen ja lähteminen varauksen aikojen mukaan, yliajasta laskutetaan 20e/alkava tunti.

Kaikki alueella olevat henkilöt ovat vastuussa alueen yleisestä siisteydestä. Roskien suhteen noudatetaan roskattoman retkeilyn periaatteita.

Retkikunta on vastuussa puumajoitteiden ehjänä ja kunnossa pysymisestä. Hongattaren alue ja puumajoitteet tulee putsata jokaisen käyttökerran jälkeen. Puumajoitteiden putsaamiseen sopivia desinfiointiliinoja löytyy varastosta.

Puumajoitteet löytyvät varastosta, ja jokainen retkikunta pystyttää ja kokoaa majoitteensa itse. Varastosta löytyy hyvät kirjalliset ohjeet tähän. Halutessanne voimme pystyttää puumajoitteen teille valmiiksi. Ole yhteydessä mikäli haluat meidän pystyttävän majoitteen. Mikäli majoitteet ovat kastuneet sateen vuoksi, ne pitää jättää roikkumaan kuivumaan varaston katosta löytyville pyykkinaruille.

Hongattarella on oikeus veloittaa mahdollisesti syntyneet viat ja rikkoontumiset täysimääräisesti retkikunnalta jälkikäteen laskuttamalla.

Tentsilen painorajoitus on 400kg. Sitä voi käyttää 3 aikuista tai 2 aikuista ja 2 lasta. Riippumattojen painorajoitus on 200kg.

Puumajoitteeseen ei saa viedä mitään terävää joka voi vahingoittaa kangasta. Puumajoitteiden nukkumatilaan ei saa tuoda kenkiä.

Nuotion tekeminen on sallittua vain nuotiopaikalla asiaan kuuluvaa varovaisuutta noudattaen. Avotulen teko on ehdottomasti kielletty metsäpalovaroituksen ja ruohikkopalovaroituksen aikana! Metsäpalovaroituksen aikana avotulen sytyttäneet henkilöt ovat täysimäärääisesti korvausvastuussa kaikista mahdollisista vahingoista, joita nuotion sytyttäminen aiheuttaa. Nuotion polttopuut löytyvät varastosta. Metsän puita ei saa missään tapauksessa vahingoittaa eikä metsästä saa kerätä nuotiopuita. Myös kuolleet puut ovat rauhoitettuja, sillä ne lisäävät metsän monimuotoisuutta. Nuotiossa ei saa polttaa muovia tai muita roskia.

Retkeilijöiden tulee kunnioittaa ympäröivää luontoa, metsää, kasvistoa ja eläimistöä. Kaikki eläinten häiritseminen on kiellettyä.

Tupakointi on sallittua vain nuotiopaikalla tuhkakuppia käyttäen. Tuhkakuppi löytyy varastosta. Puumajoitteiden lähellä tupakointi on ehdottomasti kiellettyä.

Humalahakuinen alkoholin juominen on kiellettyä, samoin muiden päihteiden käyttö. Mikäli alueella joudutaan kutsumaan virkavaltaa paikalle, on seurueen varaus välittömästi purkaantunut.

Hongattaren omistajalla on oikeus saapua tarkistamaan paikalla olevien asiakkaiden lukumäärä. Paikan omistaja saa myös tulla paikalle, mikäli ulkopuolisia häiritsevää käytöstä esiintyy.

Laavujen katoille kiipeäminen on ehdottomasti kiellettyä!

Puumajoitteissa olevilla henkilöillä on hyvä olla voimassaoleva tapaturmavakuutus, vaikka puumajoitteessa oleminen onkin turvallista. Vahinkoja voi kuitenkin sattua esimerkiksi majoitteeseen kiivetessä, ja Hongatar ei ole mahdollisista vahingoista korvausvastuussa.

Puhelimen akut kannattaa ladata täyteen ennen saapumista.

Hongattaren aluelle saapuessa on valvontakameroita. Valvontakameroita ei saa vahingoittaa. Kamerat eivät kuvaa puumajoitteille tai nuotiopaikalle.

Mikäli sinulla tulee mitään kysyttävää tai jotain ongelmia, soita välittömästi 050 5438423 Anna Rantala tai 040 7156685 Ville Rantala

 

 

Maksuehdot

 

 • Hongatar soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.

 • Hongatar ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.

 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Maksaminen laskulla (vain yritykset ja yhteisöt)

  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.

  • Eräpäivän jälkeen maksettuihin laskuihin lisätään aina viivästyskulut. Mikäli lasku on maksettu eräpäivän jälkeen alkuperäisellä laskulla ja viivästyskuluja on ehtinyt jo syntyä, kulut laskutetaan erikseen.

 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Hongatar ei käsittele tilausta.

Ongalmatilanteissa ole rohkeasti yhteydessä!